W naszym przedszkolu dobór pracowników jest bardzo staranny, nie ma tu osób przypadkowych.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i kierunkowe.
Całe grono pedagogiczne i personel pomocniczy ściśle ze sobą współpracują.
Staramy się stworzyć miłą, serdeczną i życzliwą atmosferę, jak najlepsze warunki, w których dzieci czują się jak we własnym domu rodzinnym.

Zatrudnienie w naszym przedszkolu przedstawia się następująco:

DYREKTOR - BOŻENA ROSŁON

PEDAGODZY-WYCHOWAWCZYNIE GRUP

mgr Anna Miłosz
mgr Dorota Jankowska mgr Edyta Ciarka
mgr Alicja Orlikowska mgr Grażyna Łukasiak

PEDAGODZY-SPECJALIŚCI

mgr Małgorzata Michniak - pedagog-specjalny
mgr Agnieszka Karbowiak - pedagog-logopeda
mgr Anna Dąbrowska - pedagog-terapeuta
mgr Marta Głodkowska - pedagog-terapeuta
psycholog - mgr Barbara Truszkowska-Srogosz
tańce - Arkadiusz Będza
muzykoterapia - Ewa Kozioł

ZAJĘCIA DODATKOWE

taniec towarzyski - Jacek Głowacki
umuzykalnienie - Pani Beata Mościcka
zajęcia edukacyjne z psami - Teresa Kawałkowska
korektywa - Robert Łukasik

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
język angielski - Pan Maciej Kowalczyk

DYREKTOR
mgr BOŻENA ROSŁON

GRUPA MALUCHÓW
mgr ANNA MIŁOSZ oraz pomoc nauczyciela Pani EWELINA ŚLAZ

GRUPA STARSZAKÓW
mgr ALICJA ORLIKOWSKA i mgr GRAŻYNA ŁUKASIAK - ZASTĘPCA DYREKTORA


GRUPA ŚREDNIAKÓW

mgr DOROTA JANKOWSKA i mgr EDYTA CIARKA


PSYCHOLOG - mgr BARBARA TRUSZKOWSKA-SROGOSZ
PANI M. MICHNIAK - PEDAGOG SPECJALNY
   

SPECJALISTA- LOGOPEDA - mgr AGNIESZKA KARBOWIAK

TERAPEUTKA - mgr ANNA DĄBROWSKA

 

 

TERAPEUTKA - mgr MARTA GŁODKOWSKA


TERAPEUTKA SI - mgr DOROTA JANKOWSKA

MUZYKOTERAPEUTKA - mgr EWA KOZIOŁ

J. ANGIELSKI- MACIEJ KOWALCZYK


   
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE - mgr BEATA MOŚCICKA
INSTRUKTOR TAŃCA - ARKADIUSZ BĘDZA
   
KOREKTYWA ROBERT ŁUKASIK

   

Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Narutowicza 20, 05-800 Pruszków
telefon (0 22) 728 80 34, e-mail: impnr5@wp.pl
 
Designed by ArNet
 
PERSONEL I DZIECI