• Nasza placówka jako integracyjna działa od 1993 r.
  • Posiada 55 - 60 miejsc (w zależności od potrzeb organizacyjnych).
  • Wychowankowie przebywają w trzech grupach wiekowych - integracyjnych, które dają szansę wspólnego uczenia się i zabawy.
  • Wytwarzanie ciepłej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i szacunku sprawia, że nasze dzieci czują się pewnie, bezpiecznie i radośnie. Są wrażliwe na krzywdę innych i wzajemnie sobie pomagają. Stają się tym samym bardziej samodzielne, poprawiają się ich emocjonalne relacje z otoczeniem. Rozwijają swoje talenty, uzdolnienia w sposób spontaniczny i w naturalnch warunkach. Mają okazję dojrzewać w przyjaznym dla nich środowisku.
  • Realizujemy program klasy "O"

  Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Narutowicza 20, 05-800 Pruszków
telefon (0 22) 728 80 34, e-mail: impnr5@wp.pl
 
Designed by ArNet
JEST FAJNIE